Τρίτη, 8 Ιουλίου 2008

Eξεταστέα ύλη ΑΣΕΠ 2008 για τον κλάδο ΠΕ05 Γαλλικής


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 29 Μαΐου 2008

Ανακοίνωση Εξεταστέας Ύλης ΑΣΕΠ

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη για το γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για την κατάρτιση πινάκων επιτυχίας εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011, σύμφωνα με το προωθούμενο προς υπογραφή Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πρώτη θεματική ενότητα