Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

εκπαιδευτικό υλικό προώθησης της γαλλικής γλώσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ  ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.Β’), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1) Υπουργική Απόφαση,